Menu

13 दिनविशेष पुस्तके फक्त 99 रुपयांमध्ये

₹49
PDF Books (eBooks)

13 दिनविशेष पुस्तके फक्त 99 रुपयांमध्ये

Product details

स्पर्धा परीक्षांसाठी दिनविशेष हा एक अत्यंत महत्वाचा भाग आहे. स्पर्धा परीक्षेतील सर्व विध्यार्थ्यांना दिनविशेष अगदी सोप्प्या पद्धतीने उपलब्ध करून देणे हाच आमचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे. Maha NMK will help you achive this.

आम्ही तुम्हाला १२ प्रत्येक महिन्यांचे दिनविशेष पुस्तके तसेच एक संपूर्ण वर्षाचे दिनविशेष पुस्तक उपलब्ध करून देत आहोत.

13 दिनविशेष पुस्तके फक्त 199 रुपयांमध्ये 

इतिहासातील जागतिक दिवस, ठळक घटना, वाढदिवस, स्मृती दिवसांची संदर्भासहित माहिती देणारे संपूर्ण वर्षाचे दिनविशेष.

  • कोणत्या दिवशी कोणत्या तारखेला नेमके काय घडले?
  • कुठल्या प्रसिद्ध व्यक्तींचा जन्म कधी झाला?
  • प्रसिद्ध व्यक्तींच्या मृत्यूची नेमकी तारीख काय?
  • जगभरातील महत्त्वाच्या घटनांचे विश्वसनीय संदर्भ कोणते?
  • आजचा इतिहास : इतिहासातील प्रस्तुत घटनांचे ऐतिहासिक दाखले कोणते? 

Download MahaNMK Dinvishesh eBooks, Dinvishesh Dindarshika 2023, January 2023 Dinvishesh PDF, February 2023 Dinvishesh PDF, March 2023 Dinvishesh PDF, April 2023 Dinvishesh PDF, May 2023 Dinvishesh PDF, June 2023 Dinvishesh PDF, July 2023 Dinvishesh PDF, August 2023 Dinvishesh PDF, September 2023 Dinvishesh PDF, October 2023 Dinvishesh PDF, November 2023 Dinvishesh PDF, December 2023 Dinvishesh PDF

Product details

स्पर्धा परीक्षांसाठी दिनविशेष हा एक अत्यंत महत्वाचा भाग आहे. स्पर्धा परीक्षेतील सर्व विध्यार्थ्यांना दिनविशेष अगदी सोप्प्या पद्धतीने उपलब्ध करून देणे हाच आमचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे. Maha NMK will help you achive this.

आम्ही तुम्हाला १२ प्रत्येक महिन्यांचे दिनविशेष पुस्तके तसेच एक संपूर्ण वर्षाचे दिनविशेष पुस्तक उपलब्ध करून देत आहोत.

13 दिनविशेष पुस्तके फक्त 199 रुपयांमध्ये 

इतिहासातील जागतिक दिवस, ठळक घटना, वाढदिवस, स्मृती दिवसांची संदर्भासहित माहिती देणारे संपूर्ण वर्षाचे दिनविशेष.

  • कोणत्या दिवशी कोणत्या तारखेला नेमके काय घडले?
  • कुठल्या प्रसिद्ध व्यक्तींचा जन्म कधी झाला?
  • प्रसिद्ध व्यक्तींच्या मृत्यूची नेमकी तारीख काय?
  • जगभरातील महत्त्वाच्या घटनांचे विश्वसनीय संदर्भ कोणते?
  • आजचा इतिहास : इतिहासातील प्रस्तुत घटनांचे ऐतिहासिक दाखले कोणते? 

Download MahaNMK Dinvishesh eBooks, Dinvishesh Dindarshika 2023, January 2023 Dinvishesh PDF, February 2023 Dinvishesh PDF, March 2023 Dinvishesh PDF, April 2023 Dinvishesh PDF, May 2023 Dinvishesh PDF, June 2023 Dinvishesh PDF, July 2023 Dinvishesh PDF, August 2023 Dinvishesh PDF, September 2023 Dinvishesh PDF, October 2023 Dinvishesh PDF, November 2023 Dinvishesh PDF, December 2023 Dinvishesh PDF

You might like these